Miljöbeskrivningen är en viktig byggsten i alla typer av manus. Den måste finnas med i en berättelse och det går att fördjupa sig mycket kring miljöbeskrivningarna, men det jag inledningsvis vill bidra med är att rita upp kartan.

Tre punkter för bra miljöbeskrivningar

• Miljöbeskrivningens syfte
• Använd alla fem sinnena
• Gestalta istället för att referera

Syftet med miljöbeskrivningen

Det finns fyra grundsyften och det är viktigt att åtminstone ett av dem är uppfyllt.

• Sätta tid och rum.
• Gestalta karaktärerna.
• Förstärka intrigen.
• Förmedla en känsla.

När du utvecklas som författare så kommer går både karaktärs-, miljöbeskrivningar och dialog att flyta ihop istället för att vara byggklossar placerade bredvid varandra. Ha alltid med dig syftet med stycket.

Använd alla fem sinnena

Precis som inom marknadsföring så gäller det att tala till så många sinnen som möjligt och att väcka känslor hos läsaren. Din karaktär ska inte bara vara en figur som är utplacerad i ett rum eller på en plats. Låt dina karaktärer interagera och uppleva miljön med alla fem sinnena

• Syn
• Hörsel
• Känsel
• Smak
• Lukt

Gestalta istället för att referera

Undvik refererande miljöbeskrivningar och utveckla ditt skrivande genom att jobba mer med gestaltning. Gestaltning går igenom i allt skrivande nuförtiden.

Gestaltande miljöbeskrivning:

Handklovarna skaver bakom ryggen och jag kan se polisen i förarsätet genom gallret.
Jag har inte skrivit något om miljön, var tror du att personen i exemplet befinner dig och får du automatiskt en bild i huvudet?

Refererande miljöbeskrivning:

Jag sitter i en blåvit polisbil med gula ränder på sidorna. Ovanpå bilen sitter det blåljus. Bilen har svarta skinnsäten och det finns ett galler mellan mig och polisen i förarsätet.

Här rapar jag upp adjektiv och beskriver något du redan har en klar bild av, det fördummar dig som läsare och bromsar upp texten. Beskrivningen säger inte heller något om att du är fängslad och bidrar inte till att föra historien framåt.

I nedanstående två exempel så försöker jag få med så mycket som möjligt av syftena med miljöbeskrivningen. Både i det refererande och i det gestaltande exemplet.

Refererande exempel – fylla fyra syften

Det är söndag morgon och jag sitter inlåst i en fyrkantig cell med stenväggar och stålgaller för fönstret. De enda möbler som finns i rummet är en enkel spjälsäng och ett fyrkantigt bord med en pinnstol och en glasspegel utan ram ovanför. Det luktar illa från den lilla ståltoaletten i hörnet. Jag tittar mig i spegeln och ser hur mina ögon är rödsprängde efter det hårda festandet. Det bankar innanför pannbenet och jag har en djävulsk huvudvärk. Jag har svårt att minnas vad jag gjorde igår, men jag minns att jag åkte i den blåvita polisbilen med gula ränder. Jag tycker det är hemskt att sitta inlåst i fängelset och jag funderar på hur jag ska lyckas ta mig ut. Jag gruvar mig rejält för att behöva  ringa till min mamma och be att hon löser ut mig ur fängelset.

Det här stycket innehåller mycket staplad information ovanpå varandra. Jag skriver också dig som läsare på näsan. I sig så är det inga fel på texten, men den ger antagligen ett ganska banalt och enkelt intryck.

Gestaltande exempel – fylla fyra syften

Det är inte första gången jag vaknar en söndag och lovar mig själv att aldrig supa mer. Men det har aldrig varit på nivån att pissa på en polisbil och sedan vakna i en stinkande fyllecell med huvudvärken från helvetet. Funderar på vad som är mest dimmigt, mitt sinne eller mitt omdöme. Om inte morsan kan betala borgen så lär jag få ruttna här i resten av mina dagar, precis den typ av framtidsutsikter jag hade velat undvika att se fram emot.

Om jag lyckats gestalta ligger i din upplevelse som läsare. Exemplet sätter tiden och platsen. Och antagligen skapar du dig en bild i huvudet av hur en karaktär som pissar på en polisbil och sedan litar på morsan ser ut, du får reda på varför han sitter i fyllecellen och jag misstänker att det är lätt för dig att sätta dig in i vilken känsla du skulle ha om du vaknade i en fyllecell.

Läs mer här

Jag rekommenderar den här hemsidan för vidare läsningen om miljöbeskrivningar.